สายรัด พีพี พิมพ์โลโก้

(สำหรับเครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ)