ฟิล์มหดพิมพ์โลโก้

ฟิล์มหดพิมพ์โลโก้

สำหรับท่านที่อยากจะทำฉลากเป็นชื่อสินค้าของตัวเอง ซึ่งฟิล์มหดมีราคาที่ถูกจึงทำให้คุณสามารถลดต้นทุนได้อีก