บริษัท เจ.ซี.พี. อุตสาหกรรม จำกัด 
88/88 ม.8 ซ.เทศบาล2 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

บริษัท เจ.ซี.พี.มาสเตอร์ แพคกิ้ง จำกัด
88/88 ม.8 ซ.เทศบาล2 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2429-8899 
แฟกซ์ : 0-2429-8880, 0-2429-8881

ฝ่ายการตลาด ต่อ 254

อีเมล์ : marketing@jcp-industrial.com 

ติดต่อสอบถามข้อมูล