สติ๊กเกอร์ พีวีซี

นิยมใช้กับงาน ที่โดนน้ำ ตากฝน ตากแสงแดด ต้องการความคงทนของสติ๊กเกอร์ แต่จะราคาแพงกว่าสติ๊กเกอร์กระดาษ ใช้สำหรับติด ฉลากสินค้าทั่วไป เช่น สติ๊กเกอร์โลโก้, สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าสำหรับติดถังน้ำมัน, สติ๊กเกอร์แกลอนน้ำมัน, สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์หรือรถบรรทุก, สติ๊กเกอร์ติดเครื่องใช้ไฟฟ้า, สติ๊กเกอร์ติดกระจก,สติ๊กเกอร์โฆษณาทั่วไป, สติ๊กเกอร์ติดแก้วน้ำ และอื่นๆอีกมากมายตามความเหมาะสม สติ๊กเกอร์พีวีซีมีหลายชนิด เช่น สติ๊กเกอร์พีวีซีใส สติ๊กเกอร์พีวีซีขาวเงา สติ๊กเกอร์พีวีซีขาวนวล สติ๊กเกอร์พีวีซีกาวเหนียวพิเศษ และอื่นๆอีกมากมาย

รหัสสินค้า: STICKER01 หมวดหมู่: ,