แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

ปิดเทปกาว + ปิดขอบกล่อง

JCP-553ARL+JCP-556SC

ปิดเทปกาว + ปิดขอบกล่อง

JCP-553RL+JCP-556SC

ปิดเทปกาว + ปิดขอบกล่อง

JCP-558AF+JCP-556AC

ปิดเทปกาว + ปิดขอบกล่อง

JCP-558F+JCP-556SC