JCP GPL-4535i+JCP GPS-4525

เครื่องซีลและหดบรรจุภัณฑ์แบบตัว L อัตโนมัติ
JCP-GPL4535I: L-type sealing +JCP-GPS4525: Shrinking packaging

เครื่องห่อฟิล์มหดอัตโนมัติ L-Bar ใช้กันอย่างแพร่หลายในความต้องการบรรจุภัณฑ์สำหรับการผลิตเป็นชุด, ประสิทธิภาพสูง, การป้อนสินค้าและเจาะฟิล์มอัตโนมัติ, การห่อฟิล์มอัตโนมัติ,
การซีลและการตัด, ระบบปรับแนวฟิล์มแบบแมนนวล และสายพานป้อนเข้าสำหรับผลิตภัณฑ์
ที่มีความกว้างและความสูงต่างกัน