JCP-303 Series

ลักษณะการใช้งาน

เหมาะสําหรับพันพาเลทด้วยฟิลม์ยืด (LLDPE) ใช้ในงานอุตสาหกรรมแพ็คกิ้งต่างๆ เช่น เครื่องแก้ว, นํ้าดื่ม, เคมี,
ขนส่งโลจิสติกส , โรงเหล็ก หรืออุตสาหกรรมที่มีการแพ็คกสินค้าขึ้นบนพาเลท เครื่องพันพาเลท คุณภาพสูง
ระบบการพันพาเลทของเครื่องควบคุมโดย PLC Control แบรนด์ชั้นนําจากยุโรป และฟังก์ชั่นตัดฟิล์มอัตโนมัติ