OPP TAPE สี

เทป OPP สี

มีให้เลือก 8 สี ได้แก่ สีแดง,สีเหลือง,สีน้ำเงิน,สีเขียว,สีม่วง,สีสัม,และสีขาว เหมาะสำหรับงานปิดกล่องที่ต้องการความสวยงาม งานจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ หรือตีเส้นภายในและภายนอกอาคาร