JCP-ST6030AH+JCP-SM6040M

เครื่องอบชริ้งฟิล์มแบบอัตโนมัติ JCP-6030AH Shrinking Machine + JCP-6040M Shrink TunnelModel

เครื่องห่อฟิล์มหดแบบอัตโนมัติ พร้อมอุโมงค์ความร้อน เหมาะสำหรับการ แพ็คกิ้ง ขวดนํ้า เครื่องดื่มต่างๆ สามารถแพ็ค ได้ทั้งเป็นโหลหรือครึ่งโหล มาพร้อมกับการใช้งานที่ง่ายไม่ซับซ้อน ประหยัดพลังงาน เวลา แรงงานและยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตงานที่ผ่านการ แพ็คออกมาจะคงคุณภาพได้ดี ง่ายต่องานที่ต้องการซ้อนและขนส่ง เหมาะสำหรับการห่อหุ้มสินค้าทั่วไป