ช่างเทคนิค[ch]

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• Ensure CSR activities is aligned with the business strategy and also effectively operate cross functionally with access to different departments within TOP group and close stakeholder.

คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษาที่ต้องการ:

• Diploma or Bachelor in Business Administration, Marketing, Communication, Arts, Economics or related fields.

ประสบการณ์ทำงาน:

• At lease 3 – 5 years with relevant experience in public relation and good network connection with third parties and strong knowledge of best practice that involved in environment/social responsibility.

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน (บาท): สามารถต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

Location: จตุจักร

All Positions Required

“หากสนใจที่จะก้าวหน้าไปพร้อมกับเรา โปรดส่งอีเมล์มาที่ พร้อมแนบรูปถ่าย ประวัติส่วนตัว (Resume) สำเนาใบสำเร็จการศึกษา (Transcript), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง”