JCP-FM5540

ขอบเขตการใช้งาน

  • เครื่องนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับนอกหดบรรจุโดยฟิล์มเช่นอาหารเครื่องดื่มร้านขายยาวิดีโอดิสก์ฮาร์ดแวร์เครื่องสำอางหนังสือของเล่นและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
  • เหมาะสำหรับการหดห่อผลิตภัณฑ์รวมสำหรับการส่งเสริมการขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตเช่นอาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอาง และของเล่น ฯลฯ
  • เหมาะสำหรับนำไปใช้งานในห้องเล็ก ๆ ที่มีพื้นที่ จำกัด เช่นซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าผูกขาดสำนักงานและห้องทดลอง ฯลฯ
  • ใช้ภาพยนตร์เช่น PVC, POF, PP