JCP-553RL

เครื่องปิดเทปกาว กึ่งอัตโนมัติ (สายพานซ้าย-ขวา) รุ่น : JCP-553RL

ใช้ปิดเทปกาวบนกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านสายการผลิตระบบกึ่งอัตโนมัติ ปิดทั้งด้านบนและด้านล่างของกล่อง
มีสายพานซ้ายขวาในการขับเคลื่อนกล่อง เพื่อช่วยในการแพ็คกล่องมีความแข็งแรง คงทน ใช้เวลารวดเร็วจึง
ประหยัดแรงงาน สะดวกในการขนย้าย