ฟิล์มถนอมอาหาร

ฟิล์มถนอมอาหาร

ฟิล์มถนอมอาหาร เป็นฟิล์มยืดที่นิยมนำมาใช้สำหรับการห่อหุ้มอาหาร เพื่อสะดวก และง่ายต่อการใช้งานเนื้อฟิล์มยืดหยุ่นได้ดี จึงสามารถนำไปใช้แพ็คสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ อีกทั้งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในเตาไมโครเวฟและตู้แช่แข็ง ตัวอย่างเช่น สินค้าประเภทอาหารของหวานถาดขนมต่างๆ สามารถกำหนดได้ตามความต้องการของตลาดที่แตกต่างกันไปทั้งขนาด ความยาว และความหนา

SKU: STRETCHFILM03 Categories: ,