เชือกฟางมัดเหวี่ยง

เชือกฟางมันเหวี่ยง มีให้เลือกหลายสีและหลายขนาด เช่น เชือกเบอร์ 28, เบอร์ 50 ตามการรับนํ้าหนักของหีบห่อเหมาะสำหรับอุตสาหกรรม กล่องกระดาษ, ผลิตภัณฑ์ประเภทโฟม, และอุตสาหกรรม มัดหีบห่อบรรจุภัณฑ์

SKU: ROPE02 Categories: ,