กระดาษกาวใช้น้ำ ไฟเบอร์กลาส

กระดาษเคลือบด้วยใยไฟเบอร์ผสมกาวที่นำไปรีไซเคิลใช้ปิดกล่องเทป แข็งแรง และรับน้ำหนักได้สูง

SKU: GPTFiber Categories: ,