บริษัท เจ.ซี.พี.อุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท เจ.ซี.พี.มาสเตอร์ แพคกิ้ง จำกัด  

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2539 โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อประกอบธุรกิจด้านการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายอุปกรณ์แพ็คกิ้งทุกชนิดเช่น โอพีพี เทป, เทปพีวีซีตีเส้น, สก๊อตเทป, กระดาษกาว 2 หน้า,ฟิล์มยืดพันพาเลท, สายรัดพลาสติก,เครื่องแพ็คกิ้ง, ถุงมือผ้า, ผ้าปิดจมูก หลากหลายชนิด ซึ่งอุปกรณ์แพ็คกิ้งเหล่านี้จัดได้ว่ามีความจำเป็นต่อทุกๆ อุตสาหกรรมเป็นอย่างมากเพราะมีส่วนสำคัญในการช่วยให้การจัดเก็บและขนส่งสินค้า รวมถึงช่วยปกป้องรักษาสินค้าให้กับทุกๆ อุตสาหกรรม

 

บริษัท เจ.ซี.พี.อุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท เจ.ซี.พี.มาสเตอร์ แพคกิ้ง จำกัด จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการใช้งานอุปกรณ์แพ็คกิ้งและเข้าใจถึงสภาวะเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขันตลอดเวลา ให้ผู้ประกอบการต่างๆ ได้รับความสะดวกในเรื่องสินค้าที่ดีมีคุณภาพและราคาย่อมเยามาเป็นเวลายาวนาน ทำให้มีบริษัทชั้นนำหลายบริษัทให้ความไว้วางใจในการให้บริการของ บริษัท เจ.ซี.พี.มาสเตอร์ แพคกิ้ง จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ซี.พี.อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณภาพของสินค้า ราคา และการส่งมอบตรงเวลา และบริการอย่างเป็นกันเอง

คณะผู้บริหาร

บริหารงานโดยคณะบุคคล ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหาร และมากด้วยประสบการณ์ในวงการแพ็คกิ้ง รวมทั้งบุคลากรในองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการบริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ 

นโยบายบริษัท

บริษัท เจ.ซี.พี.อุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท เจ.ซี.พี.มาสเตอร์ แพคกิ้ง จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้าสูงสุด พร้อมทั้งบริการที่รวดเร็ว ฉับไว เพื่อความประทับใจของลูกค้า ตามนโยบายบริษัท “ใส่ใจคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา ราคาย่อมเยา บริการเป็นกันเอง”

คณะผู้บริหาร

  • คุณภาพสินค้าต้องได้ มาตราฐานอยู่เสมอ
  • จำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม เพื่อลดต้นทุนให้กับลูกค้า
  • บริการอย่างสุภาพ และเป็นกันเอง ฉับไวและรวดเร็ว
  • เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าทุกระดับอุตสาหกรรม
  • พัฒนาการทำงานขององค์กรและบุคลากรทุกคนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอยู่เสมอ
  • ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม