กระดาษน้ำตาลห่อพัสดุ

กระดาษน้ำตาลห่อพัสดุ สำหรับห่อพัสดุและบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ

  • ขนาด 35X47 นิ้ว
  • ความหนา 110 แกรม