JCP-556AC

เครื่องปิดผนึกขอบกล่อง แบบออโต้ – JCP-556AC

ใช้ปิดเทปกาวขอบกล่องบรรจุสินค้าที่ผ่านสายการผลิต ทั้งด้านขอบด้านบน และด้านล่าง เพื่อให้การแพ็คกล่องมี
ความแข็งแรงคงทน โดยใช้เวลารวดเร็ว จึงประหยัดแรงงานปลอดภัยและสะดวกในการขนย้าย