JCP-4508A

เครื่องพันฟิล์มกระเป๋า
เครื่องพันฟิล์มกระเป๋าเดินทาง เหมาะกับการพันกระเป๋าตามสนามบิน และในโรงแรม ป้องกันการสูญหายของในกระเป๋า ควบคุมการทำงานด้วยระบบ PLC ปรับความเร็วการหมุนของมอเตอร์ได้ ประหยัดฟิล์มด้วยระบบยืดฟิล์มก่อนพันสินค้าสามารถยืดฟิล์มได้ 250%