ตำแหน่ง แม่ครัว

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน (บาท): สามารถต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์